Ακτινογραφίες

Διαθέτουμε φορητό ακτινολογικό μηχάνημα (αδειοδοτημένο από την ΕΕΑΕ) που τηρεί όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας απαραίτητες για την διενέργεια ακτινογραφιών.

Ενδεικτικές εξετάσεις:

  •  Θώρακος

  •  Κρανίου

  •  Αυχένα

  •  Σπονδυλικής Στήλης   
DIG 360 01
  •  Κοιλίας

  •  Ν Ο Κ

  •  Λεκάνης και Ισχίων

  •  Άνω και κάτω άκρων  

Με το συγκεκριμένο μηχάνημα σας παραδίδονται ψηφιακές ακτινολογικές εικόνες υψηλής ευκρίνειας, εφαρμόζοντας όλες τις προδιαγραφές της σύγχρονης τεχνολογίας.

Υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης περισσότερων από μία λήψεων ακτινογραφίας, σε ένα ή και σε περισσότερα άτομα.

Απαραίτητο είναι να μας ενημερώσετε, κατά το κλείσιμο του ραντεβού, σε ποιο ή σε ποια όργανα απαιτείται ακτινολογικός έλεγχος.

Αποτελέσματα:

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων τα λαμβάνετε σχεδόν άμεσα, με την παράδοση των ακτινολογικών εικόνων σε ηλεκτρονική μορφή (CD/DVD) ή σε film (εφόσον το επιθυμείτε).

  pic xray ok

Υπάρχει δυνατότητα αποστολής των αποτελεσμάτων ηλεκτρονικά στον θεράποντα ιατρό σας (εφόσον το επιθυμείτε).

Τα αποτελέσματά σας υπάρχουν αρχειοθετημένα στα συστήματα PACS των πολυϊατρείων μας και βρίσκονται στη διάθεσή σας όποτε τα χρειαστείτε.