Πληροφορίες

Τα Πολυϊατρεία ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ medica κατανοώντας την ανάγκη ορισμένων ατόμων που βρίσκονται σε δυσχερή θέση μετακίνησης,  δίνουν πλέον τη δυνατότητα εκτελεσης ιατρικών εργαστηριακών πράξεων στο χώρο τους.

Ενδεικτικά:

  •  Υπερήλικες, μετεγχειρητικοί ασθενείς, άτομα με ειδικές ανάγκες.
  •  Ασθενείς με υποψία μεταδοτικού νοσήματος (π.χ. Covid κ.α.).
  •  Διαγνωστικές εξετάσεις για ανίχνευση Covid (Rapid ή PCR Test).
  •  Άτομα που δεν δύνανται να απομακρυνθούν από την εργασία τους.

     pic info ok

  •  Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που είναι απαραίτητη η έκδοση πιστοποιητικού υγείας.
  •  Κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών με αδυναμία εύρεσης μεταφορικού μέσου.
  •  Ιδιωτικά ιατρεία, για άμεση διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων σε ασθενείς κατά τη διάρκεια της κλινικής τους εξέτασης κλπ.
Ενημερωθείτε για τις Υπηρεσίες που παρέχουμε στο χώρο σας!

         Ακτινογραφίες           Αιμοληψίες