Κινητή Μονάδα

Ακτινογραφιών και Αιμοληψιών

Παρουσίαση Υπηρεσίας

Παρακολουθήστε βίντεο εκτέλεσης διαγνωστικών εξετάσεων ακτινογραφίας σε ασθενή κατά τη διάρκεια της κλινικής του εξέτασης για άμεση παράδοση εικόνων και πορίσματος στον θεράποντα ιατρό !!

Ενημερωθείτε για τις Υπηρεσίες που παρέχουμε στο χώρο σας!

         Ακτινογραφίες           Αιμοληψίες