Κινητή Μονάδα

Ακτινογραφιών και Αιμοληψιών

Φέρνουμε τη διαγνωστική εργαστηριακή ιατρική στο χώρο σας!
Ιατρείο, Σπίτι, Γραφείο, Αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ.

 

Υπηρεσία Ακτινογραφιών

Παρέχουμε τη δυνατότητα εκτέλεσης ακτινολογικών εξετάσεων υψηλού
επιπέδου στο χώρο σας, εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα.

 

Υπηρεσία Αιμοληψιών

Στηρίζουμε κάθε ανάγκη σας και εκτελούμε αιμοληψίες στο χώρο σας,
με την ίδια αξιοπιστία και ασφάλεια όπως στο εργαστήριό μας.